Oferta /

POMPY WODY

Pompy wodne znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i przemyśle. Wybór odpowiedniego urządzenia w dużej mierze podyktowany jest miejscem jego zastosowania i warunkami, w których ma pracować. 

Dziś na rynku dostępne są pompy elektryczne czy spalinowe. Głównym zadaniem urządzenia jest podnoszenie cieczy z poziomu niższego na wyższy lub jej transport ze zbiornika o niższym ciśnieniu do zbiornika o wyższym ciśnieniu. Wszystko zależy od konstrukcji urządzenia i jego rodzaju. 

 

• Wszystkie •

• SPALINOWE •

• ELEKTRYCZNE •

Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi

Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi
Jesteśmy przedstawicielami Regionalnymi

Regulamin plików cookies